Stajalište Vijeća (EU) br. 4/2014 u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 812/2004 o utvrđivanju mjera koje se odnose na slučajni ulov kitova i dupina pri ribolovu Usvojeno od strane Vijeća 3. ožujka 2014.