Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om pengemarkedsforeninger