Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9901 – GIG Solar/Siemens/JV) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2020/C 257/02