Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 54/2004 od 23. travnja 2004. o izmjeni Priloga XXI. (Statistika) Sporazumu o EGP-u$