Asia C-176/06 P: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 29.11.2007 — Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH v. Euroopan yhteisöjen komissio, E.ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG ja Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, aiemmin Hamburgische Electricitäts-WerkeAG (Muutoksenhaku — Tuki, jota Saksan viranomaisten väitetään myöntäneen ydinvoimaloille — Voimaloiden lakkauttamiseksi ja radioaktiivisten jätteiden poistamiseksi tehdyt varaukset — Kanteen tutkimatta jättäminen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa — Yleiseen järjestykseen liittyvä peruste)