Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 048, 19 luty 2014