Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na sastancima stranaka Sporazuma o mjerama države luke za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje