Decizia (UE) 2020/2134 a Consiliului din 10 decembrie 2020 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt înființat în temeiul Acordului dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor referitor la modificarea anexei II la acordul respectiv privind coordonarea sistemelor de securitate socială (Text cu relevanță pentru SEE)