Odluka Vijeća (EU) 2020/2134 od 10. prosinca 2020. o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u okviru Zajedničkog odbora osnovanog Sporazumom između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o slobodnom kretanju osoba u pogledu izmjene Priloga II. tom sporazumu o usklađivanju sustava socijalne sigurnosti (Tekst značajan za EGP)