Neuvoston päätös (EU) 2020/2134, annettu 10 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyllä sopimuksella perustetussa sekakomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta kyseisen sopimuksen sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan liitteen II muuttamiseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)