Věc C-695/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalsko) dne 20. září 2019 – Rádio Popular – Eletrodomésticos, SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira