Rådets afgørelse af 24. juli 2008 om udnævnelse af et medlem af Det Europæiske Kemikalieagenturs bestyrelse