Schriftelijke vraag P-012665/11 Frieda Brepoels (Verts/ALE) aan de Commissie. Staatswaarborg voor Arco-coöperanten