Eiropas Centrālās bankas noteiktā procentu likme tās refinansēšanas operācijām: 1,00 % 2010. gada 1. novembris – Euro maiņas kurss