SAMSTEMMENDE UDTALELSE NR. 3/85 AFGIVET AF RAADET I HENHOLD TIL ARTIKEL 54, STK. 2, I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE KUL- OG STAALFAELLESSKAB, FOR AT SAETTE KOMMISSIONEN I STAND TIL AT YDE ET INDUSTRILAAN TIL NEDSAT RENTE MED HENBLIK PAA FINANSIERING AF EN KULTERMINAL