Cauza F-81/13: Acțiune introdusă la 3 septembrie 2013 — ZZ/Comisia