Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 29/87 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων καταψυκτών καταγωγής Σοβιετικής Ένωσης