Obvestilo belgijske vlade v skladu s členom 10(2) Direktive 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta (direktiva o plinu) o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom glede imenovanja družbe N.V. Fluxys Belgium za operaterja prenosnega sistema v Belgiji