2009/776/EZ: Odluka Komisije od 16. listopada 2009. o odstupanju od Odluke Vijeća 2001/822/EZ u pogledu pravila podrijetla za pripremljene i konzervirane škampe i kozice iz Grenlanda (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 7813) PROPCELEX