2009/776/EY: Komission päätös, tehty 16 päivänä lokakuuta 2009 , neuvoston päätöksessä 2001/822/EY vahvistettuihin alkuperäsääntöihin tehtävästä poikkeuksesta Grönlannissa valmistettujen ja säilöttyjen katkarapujen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 7813)