Verordening (EEG) nr. 1285/86 van de Commissie van 30 april 1986 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst