Генерална дирекция „Развитие и сътрудничество“ — EuropeAid — Обява за свободно работно място за поста директор (степен AD 14) в Брюксел (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) — COM/2014/10349