Ziņojums par budžeta un finanšu vadību 2010. finanšu gadā