Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 596/93 της Επιτροπής της 15ης Μαρτίου 1993 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη