Tiesas spriedums (otrā palāta) 1984. gada 21. jūnijā. # Asbl Bureau belge des assureurs automobiles pret Adriano Fantozzi un SA Les Assurances populaires. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Cour d'appel de Mons - Beļģija. # Lieta 116/83. Bureau belge des assureurs automobiles TITJUR