Wniosek DECYZJA RADY dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Umowy w sprawie ograniczeń czasowych dotyczących ustaleń w zakresie leasingu statków powietrznych z załogą między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Unią Europejską, Islandią i Królestwem Norwegii