Forslag til Rådets forordning om ændring af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 360/2000 vedrørende importen af dødbrændt (sintret) magnesia med oprindelse i Folkerepublikken Kina