Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1195 af 10. juli 2019 om ændring af beslutning 2008/730/EF, 2008/837/EF, 2009/184/EF og afgørelse 2011/354/EU samt gennemførelsesafgørelse 2012/81/EU, 2013/327/EU, (EU) 2015/690, (EU) 2015/697, (EU) 2015/699, (EU) 2016/1215, (EU) 2017/1208 og (EU) 2017/2451 for så vidt angår indehaveren af tilladelsen og repræsentanten for markedsføring af genetisk modificerede sojabønner, bomuld, raps og majs (meddelt under nummer C(2019) 5093) (EØS-relevant tekst.)