Rozhodnutí Komise ze dne 9. srpna 2011 , kterým se jmenují členové Výboru pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění Text s významem pro EHP