Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1362/2011 od 19. prosinca 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Ptujski lük (ZOZP))$