Регламент за изпълнение (ЕС) № 1362/2011 на Комисията от 19 декември 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Ptujski lük (ЗГУ)]