Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie przydziału uprawnień do połowów w ramach protokołu ustanawiającego uprawnienia do połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Kiribati, z drugiej strony