Forslag til RÅDETS FORORDNING om tildeling af fiskerimuligheder i medfør af protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i partnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Kiribati på den anden side