TITJUR De Naeyer/Комисия Определение на Съда (втори състав) от 23 септември 1987 г. # Hilda De Naeyer срещу Комисия на Европейските общности. # Липса на основание за постановяване на решение. # Дело 43/83 - Dépens.