Lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) riisin yhteisestä markkinajärjestelystä"