Schriftelijke vraag E-009423/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) aan de Commissie. De behandeling van Oeigoerse asielzoekers