Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.10160 – Mitsubishi Corporation/Nippon Telegraph And Telephone Corporation/Industry One JV) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2021/C 63/09