predmet C-645/18: Rješenje Suda (šesto vijeće) od 19. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landesverwaltungsgericht Steiermark – Austrija) – NE protiv Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Zahtjev za prethodnu odluku – Članak 99. Poslovnika Suda – Slobodno pružanje usluga – Upućivanje radnika – Članak 56. UFEU-a – Direktiva 2014/67/EU – Članci 9. i 20. – Prijava radnika – Čuvanje isprava o plaći – Sankcije – Proporcionalnost – Novčane kazne s unaprijed određenim najnižim iznosom – Kumuliranje – Nepostojanje najvišeg iznosa – Sudski troškovi)