predmet C-290/19: Presuda Suda (šesto vijeće) od 19. prosinca 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Krajský súd v Trnave – Slovačka) – RN protiv Home Credit Slovakia a.s. (Zahtjev za prethodnu odluku – Zaštita potrošača – Direktiva 2008/48/EZ – Ugovori o potrošačkim kreditima – Članak 10. stavak 2. – Informacije koje treba uključiti u ugovore o kreditu – Efektivna godišnja kamatna stopa – Nepostojanje naznake točnog postotka te stope – Navođenje stope kao raspona između dvije vrijednosti od 21,5 % do 22,4 %)