Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. septembra 2015 o rodinných podnikoch v Európe (2014/2210(INI))