Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/64 av den 16 januari 2015 om ändring för tvåhundratjugofjärde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter