Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/64 z dne 16. januarja 2015 o dvestoštiriindvajseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z mrežo Al-Kaida