Rådets afgørelse (EU) 2020/1581 af 23. oktober 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Associeringsudvalget i dettes handelssammensætning, som er nedsat ved associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side, til ajourføringen af aftalens bilag XIII (tilnærmelse af toldlovgivningen)