Meddelande till registrerade personer som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets beslut 2011/101/Gusp och rådets förordning (EG) nr 314/2004 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Zimbabwe 2021/C 59/03