Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2011/101/SZVP in Uredbe Sveta (ES) št. 314/2004 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Zimbabveju 2021/C 59/03