Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP a nariadení Rady (ES) č. 314/2004 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Zimbabwe 2021/C 59/03