Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2011/101/GBVB van de Raad en Verordening (EG) nr. 314/2004 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Zimbabwe van toepassing zijn 2021/C 59/03