Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2011/101/BUSP ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 314/2004 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Zimbabvėje numatytos ribojamosios priemonės 2021/C 59/03