Obavijest namijenjena ispitanicima na koje se primjenjuju mjere ograničavanja iz Odluke Vijeća 2011/101/ZVSP i iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 314/2004 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Zimbabveu 2021/C 59/03