Κοινοποίηση υπόψη των υποκειμένων των δεδομένων στα οποία έχουν επιβληθεί τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2011/101/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 314/2004 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Ζιμπάμπουε 2021/C 59/03